CÔNG DỤNG

Màng seal giúp chống lại sự bay hơi hoặc rò rỉ.

Màng seal làm tăng sự tin tưởng của khách hàng.

Màng seal làm tăng thời gian sử dụng cho sản phẩm

Màng seal là tăng giá trị cho sản phẩm.

CÁC LOẠI MÀNG SEAL

Màng seal tự dính | Nắp chai Việt THái

Màng seal tự dính

Màng seal PE,PP,PET 2 lớp | Nắp chai Việt Thái

Màng seal PE, PP, PET 2 lớp

PE BVTV in đen | Nắp chai Việt THái
PET 89 | Nắp chai Việt Thái

PET 89

PS 36 | Nắp chai Việt Thái

PS 42.5

PS 42.5 | Nắp chai Việt Thái

PS 36

PS 35.6 | Nắp chai Việt Thái

PS 35.6

PE | Nắp chai Việt Thái

PE

1 lớp ghét lótp | Nắp chai Việt Thái

1 lớp ghét lót

PE dễ xé 55 tay cầm | Nắp chai Việt Thái

PE dễ xé 55 tay cầm

Copyright 2021 © By VIET THAI