NẮP BI NHỰA

Nắp nhựa | Nắp chai Việt Thái

Nắp bi vặn đẩy chai zelka

Nắp nhựa | Nắp chai Việt Thái

Nắp bi vặn ren chai 300ml

Nắp nhựa | Nắp chai Việt Thái

Nắp bi vặn ren màu đen chai zelka

Nắp nhựa | Nắp chai Việt Thái

Nắp bi vặn ren màu đỏ đun chai zelka

Copyright 2021 © By VIET THAI