NẮP NHÔM

Nắp nhôm | Nắp chai Việt Thái

Nắp nhôm phi 31.5 x 24

Nắp nhôm | Nắp chai Việt Thái

Nắp nhôm phi 24x15

Nắp nhôm | Nắp chai Việt Thái

Nắp nhôm phi 22x15

Nắp nhôm | Nắp chai Việt Thái

Nắp nhôm phi 20x15

Nắp nhôm | Nắp chai Việt Thái

Nắp nhôm chai 750ml phi 29.5x55; 29.5x60;30x55

Nắp nhôm | Nắp chai Việt Thái

Nắp nhôm 30x35 vàng chai dầu

Nắp nhôm | Nắp chai Việt Thái

Nắp nhôm 30x35 chai 750ml

Nắp nhôm | Nắp chai Việt Thái

Nắp nhôm 29.5x55 các màu

Nắp nhôm | Nắp chai Việt Thái

Nắp nhôm 28x32 chai 650ml

Quotes

Nắp nhôm 28x21 chai vuông 500ml

Nắp nhôm | Nắp chai Việt Thái

Nắp nhôm 28x18

Nắp nhôm | Nắp chai Việt Thái

Nắp nhôm 24x15 viền chân

Nắp nhôm | Nắp chai Việt Thái

Nắp nhôm 20x15 viền chân

Nắp nhôm | Nắp chai Việt Thái

Nắp 29.5x55 đen có ren

Nắp nhôm | Nắp chai Việt Thái

Nắp 29.5 x55 vàng

Nắp nhôm | Nắp chai Việt Thái

Nắp nhôm phi 31x18 chai vuông 250ml

Nắp nhôm | Nắp chai Việt Thái

Nắp nhôm phi 26x17

Nắp nhôm | Nắp chai Việt Thái

Nắp men 28x44 chai 500ml

Nắp nhôm | Nắp chai Việt Thái

Nắp 29.5x55 đen có ren

Nắp nhôm | Nắp chai Việt Thái

Nắp 29.5x55 chai 750ml

Nắp nhôm | Nắp chai Việt Thái

Nắp nhôm 250 phi 32x18

Tag: Nắp nhôm, nắp men, nắp chai, nắp viền chân, nắp ren, nắp nhôm phi

CÔNG TY TNHH BAO BÌ VIỆT THÁI

Địa chỉ

Số 12/464 Đường Phúc Diễn
Nam Từ Liêm, Hà Nội