NẮP VIỀN CHÂN

Nắp nhôm | Nắp chai Việt Thái

28x18 viền chân

Nắp nhôm | Nắp chai Việt Thái

32x14

Nắp nhôm | Nắp chai Việt Thái

34x13

Nắp nhôm | Nắp chai Việt Thái

32x14

Nắp nhôm | Nắp chai Việt Thái

39x14

Nắp nhôm | Nắp chai Việt Thái

34x13

Nắp nhôm | Nắp chai Việt Thái

34x13

Nắp nhôm | Nắp chai Việt Thái

68x15

Nắp nhôm | Nắp chai Việt Thái

88x15 màu bạc

Nắp nhôm | Nắp chai Việt Thái

88x15 màu vàng

Nắp nhôm | Nắp chai Việt Thái

nắp hũ 89x15

Nắp nhôm | Nắp chai Việt Thái

Nắp hũ 89x15

Nắp nhôm | Nắp chai Việt Thái

nắp hũ 89x15

Nắp nhôm | Nắp chai Việt Thái

nắp hũ 89x15

Nắp nhôm | Nắp chai Việt Thái

Nắp nhôm 20x15 viền chân

Nắp nhôm | Nắp chai Việt Thái

Nắp nhôm 24x15 viền chân

Nắp nhôm | Nắp chai Việt Thái

Nắp viền chân 39x12

Nắp nhôm | Nắp chai Việt Thái

Nắp viền chân 39x14

Nắp nhôm | Nắp chai Việt Thái

Nắp viền chân 47x15

Nắp nhôm | Nắp chai Việt Thái

Phi 68x15

Nắp nhôm | Nắp chai Việt Thái

Nắp hũ 89x15

Nắp nhôm | Nắp chai Việt Thái

Nắp hũ 89x15

Nắp nhôm | Nắp chai Việt Thái

Nắp hũ 89x15

Nắp nhôm | Nắp chai Việt Thái

Nắp hũ 89x15

Nắp nhôm | Nắp chai Việt Thái

32x13

Nắp nhôm | Nắp chai Việt Thái

88x15 màu bạc

Tag: nắp viền chân, nắp hũ, nắp phi, 28x18, 32x14, nắp bạc, nắp vàng, 34x13, 88x15 ,89x15, 32x13, 47x15,...

CÔNG TY TNHH BAO BÌ VIỆT THÁI

Địa chỉ

Số 12/464 Đường Phúc Diễn
Nam Từ Liêm, Hà Nội